Roze Grondschijfje of Roseodiscus formosus, tussen het mos in "nieuwe natuur".

vindplaats:

Lochem, Kienveen april 2009

Apeldoorn, Zuidwijken mei 2010

ascomyceten