Rutola graminis is een hyphomyceet en groeit in dit geval op mest van een ree.

Vindplaats:

Cortenoever, Piepenbeltweg maart 2013

lagere schimmels