Ruwsporige inktzwam of Coprinellus tardus, op de grond in rijke koofbossen op klei

vindplaats:

Baak, oktober 2016

plaatjeszwammen