hannie

Satansboleet of Rubroboletus satanas. Mycorrhizasymbiont van oude loofbomen, voornamelijk beuk, zelden eik, in min of meer schrale lanen en wegbermen, voornamelijk op kalkhoudende rivierklei en duinzand.

Vindplaats:

Brummen, 't Leusveld oktober 2012

boleten