Scharlaken wasplaat of Hygrocybe coccinea, op arme graslanden, duinen en ook op kleigrond.

vindplaats:

Wilp, de Wilpse dijk november 2014

plaatjeszwammen