Schelpharpoenzwam of Hohenbuehelia cyphelliformis, op dode twijgen en takjes van loofbomen, o.a. wilg en populier. Op dode stengels van kruidachtige planten, bijv. brandnetel en bereklauw,

in bossen en moerasvegetaties op vochtige, voedselrijke bodems.

vindplaats:

Hall, Kaniestraat december 2013

plaatjeszwammen