Schijftrilkorstje - Achroomyces disciformis, op takken van Linde

Vindplaats:

Brummen, Nachtegaalstraat februari 2020

ascomyceten