Schijfvormig Kalkschaaltje of Diderma hemisphaericum

Vindplaats:

augustus 2010

slijmzwammen