Schizothecium tetrasporum, op mest voorkomend

Vindplaats:

januari 2014

ascomyceten