Schorsspleetkooltje of Hysterium angustatum, op de schors van Populier.

Vindplaats:

Lelystad, maart 2013

ascomyceten