Schorszwamrijpkelkje of Hyphodiscus theiodeus, groeide op Asgrauwe schorszwam op Cornus sanguinea-rode kornoelje

Vindplaats:

Spankeren Gelderse toren, januari 2016

ascomyceten