Schraal ruigkogeltje of Echinosphaeria strigosa, op dood hout in loofbossen

Vindplaats:

Spankeren, Gelderse toren maart 2015

ascomyceten