Schubbige knobbelspoorvezelkop of Inocybe margaritispora, op de bodem in park of planstoen, onder loofbomen op arme kleigrond.

vindplaats:

Loenen, Kanaalweg augustus 2016

plaatjeszwammen