Slanke aardtong of Geoglossum umbratile, vooral in niet of nauwelijks bemeste graslanden op droog, kalkarm zand.

Vindplaats:

Rheden, begraafplaats Heiderust oktober 2013

ascomyceten