Eocronartium muscicola-Slank mossenknotsje, parasiet bij levend bladmos

vindplaats:

Begraafplaats Heiderust, oktober 2022

plaatjeszwammen