Slijmspoorspikkelschijfje of Ascobolus immersus komt voor op uitwerpselen (mest) van dieren.

Vindplaats:

maart 2011

ascomyceten