Slijmwasplaat of Hygrocybe laeta,op de grond en strooisel in duinweiden, graslanden, grazige plekken.

Vindplaats:

Laakse Strand, november 2009

plaatjeszwammen