Scutellinia cejpii - Smalsporige wimperzwam

Saprotroof op vochtig hout of op met hout en plantenresten vermengde rijkere, kalkhoudende, lemige bodems.

Nauw verwant aan S. scutellata, randharen echter korter (± 650 μm) en dichter opeen; sporen langer en smaller (Q=1,8-2,1) met grovere ornamentatie, vooral aan de polen.

bron verspreidingsatlas

Vindplaats:

Carolinahoeve/Lappendeken,november 2021

ascomyceten