Spechtinktzwam of Coprinopsis picacea (voorheen Coprinus picaceus), op humusrijke grond in oude loofbossen en lanen op vruchtbare, kleiïge of lemige bodems.

In Rode Lijst bedreigd wegens zeldzaamheid.

Vindplaats:

Warnsveld, Huize Voorst november 2007

plaatjeszwammen