Spekzwoerdzwam of Phlebia tremellosa (voorheen Merulius tremellosus), op sterk verrotte stronken en stammen van loofbomen, vooral berk. Zelden op naaldhout.

Vindplaats:

Hall, 't Leusveld november 2006

korstzwammen