Spitsstelig kristalkopje of Didymium bahiense.

Vindplaats:

Loenen, Erebegraafplaats september 2011

slijmzwammen