Stekelige Hertentruffel of Elaphomyces muricatus. Mycorrhizasymbiont van loofbomen, vooral eik, beuk, ook haagbeuk en berk, zelden van naaldbomen, vrij ondiep in dunne strooisellaag van loofbossen op zandgrond.

Vaak aangetast door Cordyceps soorten.

Vindplaats:

Arnhem, de Vijverberg augustus 2011
ascomyceten