Stekeltjesmycena of Mycena tenuispinosa, op levende stammen van loofbomen.

vindplaats:

Burgers Bush, oktober 2018

plaatjeszwammen