Stersporige Trechterzwam of Omphaliaster asterosporus, tussen naalden en mos in naaldbos, jeneverbesstruwelen.

vindplaats:

Brummen, Eerbeekseweg november 2012

plaatjeszwammen