Gymnopus impudicus - Stinkende collybia, komt voor in naaldbos parken en is zeer zeldzaam. Geur onaangenaam als van rottende kool.

Vindplaats:

augustus 2008

plaatjeszwammen