Strogele knotszwam of Clavaria straminea, in voedselarme, grazige, mosrijke vegetaties, graslanden met wasplaten, kortgrazige bermen op zandige of lemig-zandige, soms kalkhoudende bodems.

Vindplaats:

Rheden, Heiderust, december 2013

koraalzwammen