Stronk ruigkogeltje of Ruzenia spermoides (voorheen Lasiosphaeria spermoides), zeer zeldzaam.

vindplaats:

maart 2012

ascomyceten