Tangentiaal piekhaarkelkje of Urceolella crispula, op kruidachtige plantendelen, ruigtevegetatie, vuilnisbelt. zeldzaam (zz)

Vindplaats:

Brummen, Engelenburg mei 2016

ascomyceten