Teer Franjekelkje of Lachnum tenuissimum, op dode stengels van grassen o.a. struisriet, pijpestro en riet en zeggesoorten.

vindplaats:

augustus 2012

ascomyceten