Toltrilzwam of Exidia recisa. Saprotroof op nog aan bomen hangende takken van loofbomen, lijsterbes, vooral in vochtige bossen op wilg, populier.

Vindplaats:

Beekberger Woud, februari 2011

trilzwammen