Tranende Franjehoed of Lacrymaria lacrymabunda, op humeuze grond in parken, tuinen en loofbossen op voedselrijke, zandige, lemige bodems en klei, vaak op verstoorde plaatsen.

vindplaats:

Hall, 't Leusveld oktober 2009

plaatjeszwammen