Tweekleurige vaalhoed of Hebeloma mesophaeum. Ectomycorrhiza vormend met loof- en naaldbomen zoals berk, eik, beuk, den, fijnspar,

meestal met jonge boompjes op humusarm zand of zandige leem, ook gemeld van linde en hazelaar in loofbossen en lanen.

Vindplaats:

oktober 2006

plaatjeszwammen