Twijgkorstzwam of Stereum ochraceoflavum, op loofhout-takken en -twijgen in bossen en struwelen op allerlei bodemtypen.

Vindplaats:

Brummen, Hallsepad maart 2009

korstzwammen