Helicogloea vestitus - Vaag trilkorstje, saprotoof op dode takken in gemengd bos

vindplaats:

Spankeren Gelderse toren, december 2021

plaatjeszwammen