Vaalgeel vetsteelkelkje of Allophylaria byssacea, op kruidachtige plantendelen,  riet, oevervegetatie en bladeren.

Vindplaats:

Lieren. Albaweg augustus 2015

ascomyceten