Vaalpaarse Schijnridderzwam of Lepista sordida, vaak in groepen in bossen, parken, plantsoenen en in graslanden, ook op oude mest en compost, op zand en klei

vindplaats:

oktober 2009

plaatjeszwammen