Vals elfenschermpje of, op bladstrooisel, vooral in elzenbroekbossen en loofbossen op vochtige, voedselrijke bodem.

vindplaats:

september 2007

plaatjeszwammen