hannie

Valse melkboleet of Suillus collinitus deze soort groeit in naaldbos op droge, rijke zandgrond.

vindplaats:

Schoorlse duinen september 2017

boleten