Valse satijnvezelkop of Inocybe paludinella. Ectomycorrhiza vormend met de els, soms ook met wilg, op vochtige klei, leem of zand. Gevonden in een drooggevallen slootje. Achteruitgang en kwetsbaarheid van de biotoop voor verdroging en vermesting staat de soort op de Rode Lijst.

vindplaats:

Hall, 't Leusveld augustus 2013

plaatjeszwammen