Varenknotsje of Typhula quisquiliaris, op overjarige bladstelen van adelaarsvaren.

Vindplaats:

Voorstonden, november 2007

Apeldoorn, Paleispark september 2011

koraalzwammen