Varenstreepzwam of Rhopographus filicinus, op stengel van adelaarsvaren.

vindplaats:

Kasteel Voorstonden, februari 2008

ascomyceten