Variabel kalknetje of Badhamia macrocarpa.

Vindplaats:

Brummen, 't Leusveld maart 2011

slijmzwammen