Hilberina meznaensis - Veelseptig ruigkogeltje, Saprotroof op hout on loofbossen.

Vindplaats:

ascomyceten