Veelsporig mestdwergschijfje of Coprotus sexdecemsporus, gevonden op mest van Grote grazer.

Vindplaats:

Forchterloerveen juni 2014

ascomyceten