Veenmycena of Mycena megaspora, op de bodemgroeiend in venen, moerassen op strooisel.

-Hoed 1.5 to 5cm in diameter als deze volgroeid is, steel ca. 10 cm lang.

-sporen 10-16 x 6-7.5 ┬Ám;

-basidien 4-sporig

vindplaats:

Park de Hoge Veluwe, december 2014

plaatjeszwammen