Verblekende knotszwam of Clavulinopsis luteoalba, op de grond in grazige en mossige vegetaties, in vochtige duinheide, heischrale graslanden,graslanden.

Vindplaats:

Rheden, begraafplaats Heiderust oktober 2013

koraalzwammen