Vermiljoenwasplaat of Hygrocybe constrictospora, op de grond in schrale graslanden, vooral in de duinen, ook op dijken, op zand-, leem- en kleibodems.

vindplaats:

Park de Hoge Veluwe, november 2013

plaatjeszwammen