Viooltjeswasplaat of Hygrocybe viola, tussen mossen op leem in eiken-haagbeukenbos.

In Rode Lijst als met uitsterven bedreigd (1) in verband met (internationale) zeer grote zeldzaamheid en de kwetsbaarheid van de vindplaats.

Vindplaats:

Heekenbroek, november 2008

plaatjeszwammen