Vleeskleurige Vaalhoed of Hebeloma leucosarx, ectomycorrhiza vormend, hoofdzakelijk met kruipwilg, ook met andere wilgen.

Vindplaats:

november 2009

plaatjeszwammen