Vlekkende poederparasol - Cystolepiota hetieri, op de bodem in humusrijk loofbos op kalkrijke leem.

vindplaats:

Brummen, 't Leusveld november 2019

plaatjeszwammen